OrangeScrum proje yönetim sistemi CentOS 8 üzerine nasıl kurulur

Ekibinizin sağlam bir proje yönetim aracına ihtiyacı varsa, kazanan bir kombinasyon için OrangeScrum'u CentOS 8'e yükleyin.

<a href = "https://tr3.cbsistatic.com/hub/i/r/2017/03/09/8923db89-d7c1-44be-b2c6-7279e630ec5d/resize/770x/e306569d30fdc8a1a70077bde1befda8/centos" = " _blank "data-component =" modalEnlargeImage "data-headline ="

"data-credit =" Resim: CentOS "rel =" noopener noreferrer nofollow ">linuxhero.jpg

Resim: CentOS

Bir ekiple çalışıyorsanız, iyi bir proje yönetim yazılımı parçasının değerini bilirsiniz. Bu boşluğu doldurmak için açık kaynağa dönme şansınız yüksektir. Eğer durum buysa, OrangeScrum.

OrangeScrum aşağıdaki özellikleri içeren bir çözümdür:

 • Proje İş Listesi

 • Hikaye ve Destanlar

 • Hikaye Puanları

 • Scrum Kurulu

 • Sprint Planlama

 • Sprint Raporları

 • Ve dahası

Ekibinize hizmet eden böyle bir araçla verimliliğiniz hızla yükselebilir. Öyleyse neden veri merkezi Linux sunucularınızdan birine yüklemiyorsunuz?

Sadece yapalım. Bu sefer bu yazılım parçasını CentOS 8 platformuna kuracağız.

GÖRMEK: Akıllı teknoloji ulaşım endüstrisini nasıl dönüştürüyor (TechRepublic Premium)

Gerekenler

Apache ve MariaDB nasıl kurulur

Yapmamız gereken ilk şey bağımlılıklarımızı kurmak. Başlamak için Apache web sunucusunu kuracağız. CentOS 8 sunucunuzda bir terminal penceresi açın ve şu komutu verin:

sudo dnf install httpd -y

Yükleme tamamlandığında, sunucuyu aşağıdaki komutlarla başlatın ve etkinleştirin:

sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd

Sonra, MariaDB veritabanını kuracağız. Terminal penceresine geri dönün, komutu verin:

sudo dnf install mariadb-server -y

Veritabanını şu komutlarla başlatın ve etkinleştirin:

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

Bu kurulum tamamlandığında, veritabanı yönetici şifresini ayarlayın ve MariaDB'yi şu komutla yapılandırın:

sudo mysql_secure_installation

Veritabanı nasıl oluşturulur?

Veritabanı kabuğuna şu komutla oturum açın:

sudo mysql -u root -p

Yapılması gereken ilk şey veritabanındaki katı modu devre dışı bırakmaktır. Bunu yapmak için aşağıdaki sorguyu çalıştırın:

SET GLOBAL sql_mode = 'NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

Şu komutla veritabanı kabuğundan çıkın:

exit

MariaDB komutunu yeniden başlatın:

sudo systemctl restart mariadb

MariaDB kabuğuna tekrar oturum açın ve şu komutla veritabanını oluşturun:

CREATE DATABASE orangescrum;

Şu komutla yeni bir kullanıcı oluşturun:

CREATE USER 'orangescrum'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

PASSWORD güçlü, benzersiz bir paroladır.

Komutla uygun ayrıcalıkları ayarlayın:

GRANT ALL PRIVILEGES ON orangescrum.* TO 'orangescrum'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD' WITH GRANT OPTION;

PASSWORD, kullanıcıyı daha önce oluşturduğunuzda belirlediğiniz şifredir.

Veritabanını şu komutlarla sonlandırın:

FLUSH PRIVILEGES;
exit

PHP nasıl kurulur ve yapılandırılır

OrangeScrum PHP'ye bağlıdır. Gerekli PHP parçalarının tümünü yüklemek için şu komutu verin:

sudo dnf install php php-cli php-mysqlnd php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap php-curl php-opcache php-bcmath php-fpm -y

Php.ini dosyasını aşağıdaki komutla düzenlemek üzere açın:

sudo nano /etc/php.ini

Aşağıdaki satırları arayın ve aşağıda gördüğünüz değerlerle değiştirin:

post_max_size=200M
upload_max_filesize=200M

Dosyayı kaydedip kapatın.

Web sunucusunu şu komutla yeniden başlatın:

sudo systemctl restart httpd

OrangeScrum nasıl kurulur

Şimdi OrangeScrum'u kurma zamanı. Gerekli dosyayı şu komutla indirin:

sudo wget https://github.com/Orangescrum/orangescrum/archive/master.zip

Dosyayı şu komutla açın:

unzip master.zip

Yeni oluşturulan dizini şu komutla Apache belge köküne taşıyın ve yeniden adlandırın:

sudo mv orangescrum-master /var/www/html/orangescrum

Dizine komutlarla uygun izinleri ve sahipliği verin:

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/orangescrum
sudo chmod -R 777 /var/www/html/orangescrum

OrangeScrum için şu komutla bir sanal ana bilgisayar dosyası oluşturun:

sudo nano /etc/httpd/conf.d/orangescrum.conf

Bu dosyaya aşağıdakileri yapıştırın:


ServerName localhost
DocumentRoot /var/www/html/orangescrum

AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all

Dosyayı kaydedip kapatın.

Web sunucusunu şu komutla yeniden başlatın:

sudo systemctl restart httpd

OrangeScrum nasıl yapılandırılır

Sonra, OrangeScrum'u yapılandırmamız gerekiyor. Önce su komutuyla kök kullanıcıya su ekleyin ve veritabanı tablolarını ve verilerini komutla içe aktarın:

sudo mysql -u orangescrum_user -p orangescrum < /var/www/html/orangescrum/database.sql

Şu komut ile kök kullanıcıdan çıkın:

exit

Şu komutla düzenlemek için database.php dosyasını açın:

sudo nano /var/www/html/orangescrum/app/Config/database.php

Bu dosyada, yukarıda kullanılan bilgileri yansıtacak şekilde aşağıdaki bölümü düzenleyin:

class DATABASE_CONFIG {

  public $default = array(
      'datasource' => 'Database/Mysql',
      'persistent' => false,
      'host' => 'localhost',
      'login' => 'orangescrum',
      'password' => 'PASSWORD',
      'database' => 'orangescrum',
      'prefix' => "http://www.techrepublic.com/",
      'encoding' => 'utf8',
  );
}

Burada PASSWORD, orangescrum veritabanı kullanıcısı için ayarlanan paroladır.

Bu dosyayı kaydedip kapatın.

Ardından, komutla düzenlemek için constants.php dosyasını açın:

sudo nano /var/www/html/orangescrum/app/Config/constants.php

Bu dosyada, SMTP bölümünü arayın (aşağıda gösterilmiştir) ve ihtiyaçlarınıza göre düzenleyin:

//Gmail SMTP
define("SMTP_HOST", "ssl://smtp.gmail.com");
define("SMTP_PORT", "465");
define("SMTP_UNAME", "[email protected]");
define("SMTP_PWORD", "******");
define("IS_SMTP", "0");

define('FROM_EMAIL_NOTIFY', '[email protected]'); //(REQUIRED)
define('SUPPORT_EMAIL', '[email protected]'); //(REQUIRED) From Email

Dosyayı kaydedip kapatın.

Bir kez daha web sunucusunu şu komutla yeniden başlatın:

sudo systemctl restart httpd

Güvenlik duvarı ve SELinux nasıl ayarlanır

Son olarak, birkaç güvenlik duvarı kuralı eklememiz ve SELinux'u devre dışı bırakmamız gerekiyor. İlk olarak, güvenlik duvarı kurallarını komutlarla ekleyin:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

Ardından, SELinux'u şu komutla devre dışı bırakın:

sudo setenforce 0

Bununla ilgilendiğinizde, bir web tarayıcısını http: // server_IP (burada SERVER_IP, barındırma sunucunuzun IP adresidir). Ortaya çıkan pencerede (Şekil A) girin, yönetici hesabınızı kaydetmek için bir şirket adı, bir e-posta adresi ve bir şifre girin.

Şekil A

<a href = "https://tr3.cbsistatic.com/hub/i/r/2020/03/18/eb6b3cf1-3a28-4f46-84c3-6327ab938462/resize/770x/cd1a162c537643e373dda1bb4593a677/orangesweb" "hedef" _blank "data-component =" modalEnlargeImage "data-headline ="

OrangeScrum hesap kayıt sayfası.

"data-credit =" http://www.techrepublic.com/ "rel =" noopener noreferrer nofollow ">orangescrumwebb.jpg "data-original =" https://tr3.cbsistatic.com/hub/i/r/2020/03/18/eb6b3cf1-3a28-4f46-84c3-6327ab938462/resize/770x/cd1a162c537643e373dda1bb4593.a7bb4593

OrangeScrum hesap kayıt sayfası.

Tebrikler, artık bu güçlü proje yönetimi yazılımını kullanmaya hazırsınız.

Ayrıca bakınız

Source link

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*