Google Cloud Platform: Kısa bilgi notu

Şubat 19, 2021 admin 0

Bu kapsamlı kılavuz, Google Cloud Platform'un geçmişini, GCP'nin sunduğu ürün ve hizmetleri ve bunların genel bulut pazarında nerelerde yer aldığını kapsar. Google Cloud Platform (GCP),